Digitale veiligheid en privacy

Aandacht voor privacy en veiligheid tijdens de Camenai Gebruikersdag

Dinsdag 13 september kwamen klanten en geïnteresseerden bijeen tijdens de allereerste Camenai Gebruikersdag. Doel was om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen, maar er was ook aandacht voor ‘Digitale veiligheid & privacy’. Hugo Bellaart, managing director bij Camenai, ging het gesprek aan over dit gevoelige onderwerp.

Privacy en veiligheid is voor onze klanten, koplopers op het gebied van datagedreven werken bij buitenruimtebeheer, vaak een spannend onderwerp. De aanwezigen gaven aan dat hun organisaties hiermee worstelen. Begrijpelijk, want waar moet je op letten als je je eigen medewerkers, inwoners of een aannemer opnames laat maken van de buitenruimte? En hoe zorgt Camenai ervoor dat de beeldinwinning en het analyseren en beschikbaar stellen van de beelden en data volgens de regels gebeurt? Hier antwoorden op de meest gestelde vragen.

Mag je zomaar foto’s maken van de buitenruimte?

Het inwinnen van beelden voor het beheren van de buitenruimte is toegestaan als daar een grondslag voor bestaat. Dat wil zeggen: een gerechtvaardigd belang binnen de regels van de AVG. Dat belang ligt in het publieke belang van adequaat en doelmatig beheer van de openbare ruimte, een publieke taak. Wat je op de foto’s ziet is bovendien gewoon straatbeeld, hetzelfde wat je ziet als je door de straat rijdt of loopt. De beelden worden niet gebruikt om mensen te traceren. Wel is het van belang kenbaar te maken dát er opnames worden verzameld. Daar zijn overigens geen vaste richtlijnen voor. Je kunt bijvoorbeeld een mededeling op het voertuig bevestigen met de tekst: ‘Wij verzamelen beelden voor een schonere leefomgeving’. Camenai maakt op haar website kenbaar waar opnames worden gemaakt.

Hugo Bellaart licht toe.

Hoe beveiligt Camenai persoonlijke data?

Camenai voldoet aan de wet- en regelgeving en neemt diverse maatregelen om persoonlijke data te beschermen.

Zo is het in de Camenai Recorder App niet mogelijk om opgenomen beelden te raadplegen. De beelden worden versleuteld opgeslagen op de recorder, totdat deze naar de Camenai Cloud zijn geüpload. Zodra de beelden zijn geüpload, zijn de beelden ook volledig van de recorder verwijderd. Om te zorgen dat de beelden goed afgeschermd zijn, bevindt  de Camenai Cloud bevindt zich in het Microsoft Azure-platform. Het Microsoft Azure-platform voldoet aan de strengste privacy normen in de industrie. Eenmaal binnengekomen in de cloud, anonimiseert Camenai de beelden vervolgens volledig automatisch, zonder tussenkomst van mensen. Wat overblijft, zijn beelden waarop eventuele kentekens en gezichten vervaagd zijn.

Voor het bekijken van de geanonimiseerde beelden is er het Camenai Dashboard, waartoe toegang wordt verleend via tweefactor authenticatie (2FA), al dan niet via de Microsoft omgeving van de klant. De prestaties om persoonsgegevens te detecteren zijn zeer hoog, maar kunnen nooit voor 100 procent worden gegarandeerd. Mocht onverhoopt toch nog (een deel van) een kenteken of gezicht herkenbaar in beeld zijn, dan kan direct melding worden gemaakt in het dashboard. Het beeld is dan meteen uit de resultaten verwijderd. Zo kan niemand de foto meer bekijken.

Hoe lang bewaart Camenai de beelden?

De originele beelden die zijn geüpload vanaf de recorder App, worden na 14 dagen gewist. Dat geeft Camenai voldoende tijd om de opnames te analyseren en te waarborgen dat de geanonimiseerde beelden ordentelijk gepresenteerd worden in het Camenai-dashboard. Bewaartermijnen van de geanonimiseerde beelden worden in overleg met de klant bepaald.

Mijn chauffeur is bang dat hij door de camera wordt ‘gevolgd’, kan dat?

In het Camenai dashboard kan niet worden geselecteerd op recorder; de beelden in het dashboard zijn van willekeurig welke recorder. Het navigeren op de kaart gaat ook niet op basis van een reeks van beelden van een specifieke recorder (een ‘track’), maar op basis van locatie: dat wil zeggen dat een route van een recorder vrijwel niet te achterhalen is. Ook is het mogelijk om in te stellen dat op bepaalde plekken (bijvoorbeeld in de omgeving van de woning van een chauffeur) geen opnames worden gemaakt.

Tijdens de borrel werd er volop nagepraat.

Zijn de beveiliging- en privacy maatregelen van Camenai getoetst?

De Rijksoverheid biedt lokale overheden een kader om de informatiebeveiliging en privacy maatregelen van leveranciers te toetsen. Dit kader heet de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Camenai is getoetst op dit kader en voldoet aan de BIO-toets op het niveau BBN-2.

Meer weten?

Heb je meer of andere vragen over grip krijgen op de buitenruimte met behulp van recente beelden en data of wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem dan contact op met Ank van Paassen.