Module Waterweg Monitoring

Beheer waterwegen efficiënter en goedkoper 

Veldinspecties zijn tijdrovend en daardoor inefficiënt. Kan dat niet slimmer, zou je denken. Dat kan zeker. Met behulp van jullie data en onze algoritmes kun je het beheer veel efficiënter uitvoeren.

Het onderhouden en beheren van waterwegen is complex en kostbaar. De soms kilometerslange waterwegen zijn vaak moeilijk bereikbaar. CamenAI maakt het beheer van waterwegen een stuk efficiënter.

Data ophalen met maaimachines

Wij kunnen maaimachines – of terreinwagens – uitrusten met een camera. Deze camera maakt foto’s van de oevers en de waterweg. Of van andere elementen in het landschap, afhankelijk van welke informatie je wilt ophalen. 

Analyse met algoritmes

Bij CamenAI analyseren we deze beelden met onze algoritmes. Samen filteren we de plekken eruit waar alles in orde is. Wat overblijft zijn plekken waar onregelmatigheden zijn aangetroffen. De veldmedewerkers hoeven alleen de locaties te inspecteren waar wat aan de hand is. Dus menskracht en materieel worden veel beter benut. 

Controleren van maaiwerk

Via het Buitenruimte Dashboard kun je monitoren of oevers volgens bestek zijn gemaaid. Soms heeft een machinist een goede reden om af te wijken van het bestek. Bijvoorbeeld omdat er op de plek waar gemaaid moet worden, vogels broeden. De beelden en onze analyses maken dat inzichtelijk. 

Overzicht leidt tot gerichte acties

Je ziet ook of er veranderingen zijn in de waterweg, denk aan dammetjes of irrigatiebuizen. Andere mogelijkheden zijn het detecteren van begroeiing, bevers en droogvallende beken. Wat je ook in kaart wilt brengen, het Buitenruimte Dashboard geeft overzicht. Op basis van de informatie kun je gericht inspecties uitvoeren, actie ondernemen en overleggen met de aannemer..

Voordelen voor jou als klant

  • Gerichte inzet specialisten bij veldwerk

  • Meer grip op uitvoering onderhoud

  • Verbeteren biodiversiteit en faunabeheer

  • Efficiënter plannen

  • Datagedreven werken

CamenAI, the next generation of city management 

Find out more

For additional information please get in touch