Data-integratie via de web-API

Koppel onze data aan je eigen systeem

Sommige gemeenten willen graag met onze beeldinformatie werken vanuit hun eigen systemen. Ook dat kan. Wij hanteren een open architectuur, waardoor je er ook in je eigen omgeving mee aan de slag kunt.

Door onze informatie te integreren in je eigen GIS (Geo Informatie Systeem) omgeving, kun je aanvullende analyses maken. Bijvoorbeeld om de vraag te beantwoorden: hoe ver ligt het zwerfafval dat Camenai heeft gedetecteerd van een afvalbak vandaan? Zodat je weet of je ergens extra afvalbakken moet plaatsen. Slechts één voorbeeld van de vele vragen waar gemeenten een antwoord op zoeken.

Hoe werkt het?

Als gemeente krijg je van ons een API-key, dat is een ‘sleutel’ waarmee je toegang krijgt tot onze Web-API en daarmee tot ons systeem. Je hebt dan toegang tot de geanonimiseerde foto’s en metadata over de foto’s inclusief detectieresultaten van je eigen organisatie.

De toegang is extra beveiligd, doordat de API-key alleen werkt vanaf een vooraf vastgesteld IP-adres. Mocht iemand anders de API-key in handen krijgen, dan is er dus niks aan de hand. De API-key werkt namelijk niet vanaf een andere computer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kun je de API bevragen en de gewenste gegevens (geautomatiseerd) ophalen. Die kun je dan weergeven in je eigen GIS-databank voor aanvullende analyses, maar ook koppelen aan beheer- en meldingssystemen.

Proef met gemeente Zwolle

Onlangs hebben we met de gemeente Zwolle succesvol een proef afgerond om onder meer te onderzoeken of en hoe we onze data kunnen koppelen aan het systeem van de gemeente. Wijmke Brouwer, GIS-specialist van de gemeente Zwolle deelt haar ervaringen.

Brouwer: “Eén van de doelen van de gemeente Zwolle is om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om datagedreven te werken en de inwoners te betrekken. Data helpen ons om de feiten op tafel te krijgen. De onderwerpen waar we ons nu op richten zijn zwerfafval, bijplaatsingen en parkeerdruk. We willen bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de parkeerdruk buiten de stadsring. We krijgen meldingen binnen van inwoners die zeggen: ‘Er wordt hier veel geparkeerd in de wijk en daar hebben we last van.’ We hebben nu niet voldoende objectieve data om te kunnen beoordelen hoe groot het parkeerprobleem is en waar en wanneer het zich voordoet. Om in dit soort zaken op een vernieuwende manier inzicht te krijgen, is met Camenai een proeftraject gestart.

Veilig en makkelijk informatie ophalen

“Tijdens het proeftraject heeft een collega rondgefietst met een camera op zijn fiets. De camera maakt foto’s van de route die hij fietst. Camenai analyseert deze beelden op de aanwezigheid van zwerfafval, bijplaatsingen en geparkeerde auto’s en zet de data in haar dashboard. Vervolgens zetten wij die data in ons eigen systeem. Dat klinkt eenvoudig, maar het was best nog een puzzel om beveiligde data op een goede manier te koppelen aan onze omgeving. Camenai heeft daar echt in meegedacht en het systeem zo doorontwikkeld dat wij op een veilige en makkelijke manier informatie op kunnen halen. Dat is heel erg fijn.”

Dashboard Gemeente Zwolle
Het Dashboard van de Gemeente Zwolle, met daarin de foto’s en detecties van Camenai.

Meer inzicht en grip

“Ik denk dat het feit dat we data kunnen combineren ons veel gaat brengen. Neem parkeren, als we de data van Camenai combineren met onze andere databronnen kunnen we onderzoeken waar en wanneer de parkeerdruk te hoog is en waar knelpunten en kansen liggen. We weten bijvoorbeeld wat de bezettingsgraad is van onze parkeergarages. Als er op straat geen parkeerplekken meer zijn, is er dan nog ruimte in de parkeergarage?

Daarnaast kunnen we in onze GIS-omgeving dashboards maken die volledig zijn afgestemd op de wensen van de eindgebruiker. Met de data van Camenai en de resultaten van onderzoeken en andere bronnen die relevant zijn, kunnen we direct inzicht geven. Zo krijg je grip op de buitenruimte. Met Camenai en de betrokken afdelingen wordt de proef geëvalueerd en een vervolg besproken.”


Wil je jouw GIS-databank ook verrijken met geautomatiseerde detecties van Camenai? Boek direct een demo van ons Buitenruimte Dashboard of neem contact met ons op.

Door data te combineren krijgt je veel meer inzicht.
Wijmke Brouwer, GIS-specialist Gemeente Zwollle