Modules in ontwikkeling

De toepassingen zijn eindeloos

Bij CamenAI zijn we voortdurend aan het innoveren. Afhankelijk van wat de klant wil, ontwikkelen we samen nieuwe toepassingen van onze techniek. De mogelijkheden zijn eindeloos. We gaan graag nieuwe uitdagingen aan.

Welke zaken of problemen in de openbare ruimte zou je efficiënter willen aanpakken? Graffiti? 

Beschadigingen aan straatmeubilair (door veroudering of vandalisme)? Gaten in de weg? Parkeerproblemen? Boomwortelopdruk? Scheefhangende of onleesbare verkeersborden? Met jullie beelden en onze algoritmes is heel veel mogelijk.

Voorbeeld: straatmeubilair

Bankjes, paaltjes en ander straatmeubilair. Weet jij precies hoeveel het er zijn, waar ze staan en of ze nog in orde zijn? Zeker bij grotere gemeenten is het lastig om overzicht te krijgen en te houden. Samen met de gemeente Nijmegen ontwikkelen we hiervoor een nieuwe toepassing. Een mooi avontuur waarin we echt als team optrekken.

Voorbeeld: bloemrijke bermen

Stel je wilt als gemeente meer bloemrijke bermen. Voor bloemrijke bermen is het belangrijk dat je op het juiste moment snoeit. Wij kunnen daarop een algoritme ‘trainen’, waardoor je precies weet wanneer je moet snoeien.

Daag ons uit in een pilot

Met beelden en AI kun je heel veel op het gebied van onderhoud en beheer. Graag ontwikkelen we samen met jou nieuwe toepassingen. Of misschien iets geheel nieuws. Dat kan in de vorm van een pilot. Voor jou interessant qua kosten. Voor ons interessant qua productontwikkeling. Hieronder een aantal voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is:

 • Verkeersborden monitoring

 • Graffiti Detectie

 • Wegdek- en asfaltkwaliteit monitoring (schade detectie en analyse)

 • Conditie begroeiing en beplanting

 • Parkeerdruk meten

 • Precariobelasting monitoren

 • Detectie opdruk boomwortels

 • Groenbeplanting haag snoeibeeld

 • Groenbeplanting onkruid

 • Grashoogte Grasveld

 • Overgroei randen verharding

 • Elementenverharding, klinkers en tegels onkruid

 • Verharding zichtbaarheid markering

 • Verharding open verharding elementenverharding oneffenheden

 • Trottoirband en/of inrit-schade

 • Verharding veegvuil goten

 • CROW Beeldkwaliteit (beeldmeetatten) en NEN 2767

 • Etc.

Samen met CamenAI pionieren?

Mail of bel voor meer informatie of een afspraak naar:

contact@camenai.com
+31 (0)411658070

CamenAI, the next generation of city management