CamenAI: Beheer en optimaliseer uw assets in de openbare ruimte met AI

Uw assets, onze algoritmes. Alles op één platform.

 

Meer informatie

Ziet u mogelijkheden voor uw organisatie met ons platform? Neem contact op via onderstaand contactformulier.

Het is onze missie om door middel van data analyse op beeldmateriaal automatisering en hogere efficiëntie te bereiken voor uw organisatie.

Het platform is ontwikkeld om de volgende doelen te dienen:

  • Het vaststellen van afwijkingen op normen van gemeentelijke eigendommen op onderwerpen (kosten/efficiency gebaseerd)

  • Organisaties helpen bij de uitvoering van wetgeving & toeslagen (business gebaseerd)

  • Aantonen dat derde partijen zich gehouden hebben aan contractuele verplichtingen (bewijs gebaseerd)

Wij helpen organisaties met het uitvoerbaar maken van beleid. De dagelijkse veranderingen brengen wij in kaart zodat u vanuit uw eigen systemen in combinatie met ons platform direct inzicht hebt in de status van uw eigendommen in de openbare ruimte.

Hoe werkt de service

Het benodigde fotomateriaal wordt door u zelf geproduceerd. Door middel van de camera die is geplaatst in voertuigen van uw eigen organisatie, worden er continu foto’s gemaakt van het traject dat wordt afgelegd. Deze foto’s worden geüpload naar het CamenAI platform, waar de door ons ontwikkelde en getrainde algoritmes het beeldmateriaal beoordelen op afwijkingen van de gestelde normen zoals de CROW beeldlatten. Afwijkende bevindingen worden overzichtelijk gerapporteerd aan de organisatie die hier geautomatiseerd actie op kan ondernemen.

Het is zelfs mogelijk om, indien de foto’s worden bewaard, hier later een ander algoritme opnieuw analyses te laten verrichten. Hiermee neemt de slagvaardigheid toe en wordt de data een waardevolle asset voor uw organisatie.

Kosten/operatie gebaseerd

Overvolle vuilnisbakken, kapotte wegen of een beklad bushokje. Breng het dagelijks in kaart om klachten te voorkomen. 

Business gebaseerd

Breng geautomatiseerd precariobelasting in beeld, meet parkeerdruk en bekijk dagelijks of het beleid ook tot uitvoering komt. Laat uw assets voor uw organisatie werken.

Bewijslast gebaseerd

Leg de situatie voor en na vast. Hiermee kunnen afgesproken KPI’s worden gecontroleerd en gevalideerd.

CamenAI is hét platform om digitaal beheer in de openbare ruimte mogelijk te maken.

Meer informatie

Ziet u mogelijkheden voor uw organisatie met ons platform? Neem contact op via onderstaand contactformulier.