Actuele opnames

Worden er foto’s gemaakt in mijn gemeente?

Onze klanten maken met behulp van de Camenai opname apparatuur foto’s van de buitenruimte. Onze klanten beslissen zelf op welke voertuigen de camerasystemen van Camenai gemonteerd worden. Dit varieert van vuilniswagens, tot maaimachines en fietsen. De voertuigen zijn veelal van onze klanten, maar kunnen ook van externe aannemers zijn of bijvoorbeeld van inwoners.

Klanten kunnen alleen opnames maken in actieve opnamegebieden, die door Camenai worden ingesteld. Benieuwd of er actieve opnamegebieden zijn in uw woongebied? Klik dan hier voor een actueel overzicht.

Aan wie worden de gemaakte opnamen beschikbaar gesteld?

De foto’s zijn alleen beschikbaar voor klanten van Camenai via een website met toegangsbeveiliging. De database is dus niet openbaar voor bijvoorbeeld particulieren.

De foto’s worden gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Camenai de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).

Klanten van Camenai bevinden zich zowel in de publieke (zoals gemeenten en waterschappen) als particuliere sector (bijvoorbeeld aannemers van onderhoud en beheer in de openbare ruimte).

Hoe wordt de privacy van de burger gewaarborgd?

Gezichten en kentekenplaten die in de opnames zijn vastgelegd worden door middel van blurring (vervagen) onherkenbaar gemaakt.

Daarnaast is de database alleen toegankelijk voor klanten van Camenai en niet openbaar op bijvoorbeeld het Internet beschikbaar. Bovendien heeft Camenai andere maatregelen getroffen om de toegang tot het beeldmateriaal te beschermen en te beperken, zoals strikt beveiligde servers waar het beeldmateriaal op staat. De geblurde opnamen worden door Camenai bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Camenai B.V.., Postbus 2201, 5300 KS Utrecht of via info@camenai.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.