Innovaties landen in de organisatie

Praktijkverhalen en tips over datagedreven buitenruimte beheer

Hoe laat je een innovatie landen in je organisatie? Een uitdaging waar al onze klanten mee te maken krijgen, wanneer ze starten met datagedreven buitenruimte beheer met behulp van het Camenai Buitenruimte Dashboard. Tijdens de Camenai Gebruikersdag gingen klanten en geïnteresseerden daarover met elkaar in gesprek. Jeroen Waanders (Adviseur innovatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta), Josine van Loon (Beheerder Schoon bij de Gemeente Tilburg) en Willem de Kock (Programmamanager Slimme Samenleving, gemeente Zwolle) deelden tijdens een paneldiscussie hun ervaringen met de andere aanwezigen. Ze gaven tips en beantwoordden vragen. Hier een samenvatting van hun inspirerende bevindingen.

Op de vraag: ‘hoe neem je je collega’s mee in een andere manier van werken bij het beheren van de buitenruimte?’ kwamen verschillende antwoorden. Een ding was duidelijk. Het vereist een lange adem om alle betrokkenen enthousiast te maken. Maar, zo stelde de panelleden, dat geldt in de breedte voor de overstap naar meer datagedreven werken. Mensen moeten daaraan wennen en erin gaan geloven. Verwacht niet dat je collega’s van de een op de andere dag ‘om’ zijn of dat je na drie maanden al verbluffende resultaten behaalt.

Stip aan de horizon

Je organisatie meenemen in een andere manier van werken, gaat in stapjes. Je zet een stip aan de horizon en daar werk je samen naar toe. Je onderzoekt bijvoorbeeld eerst of je organisatie technisch en organisatorisch klaar is voor de Camenai werkwijze, dus het beheren van de buitenruimte met behulp van actuele door jezelf gemaakte beelden die je door Camenai laat analyseren. Of begin gelijk met een kleine pilot waarin je samen met Camenai gaat experimenteren met een afgebakende opdracht.

Tijdig en goed informeren

De manier waarop de panelleden hun organisaties betrekken bij de implementatie van datagedreven buitenruimte beheer verschilde. De één ging al in een vroeg stadium om tafel met alle betrokkenen; van directie tot eindgebruikers. De ander startte met een klein team om zo samen sneller stappen te kunnen maken. Voor beide aanpakken valt wat te zeggen. Je aanpak is afhankelijk van je organisatie en doel. Eindgebruikers – en bewoners – tijdig informeren en betrekken is wel een voorwaarde voor succes, vinden allen. Ook slim: rol altijd klein uit. Mochten er kinderziektes optreden, dan blijft de impact beperkt.

Betrek enthousiastelingen en criticasters

Vraag zowel de mensen die enthousiast zijn, als criticasters en mensen van buiten om mee te denken. Die houden je scherp. Een panellid vertelde veel geleerd te hebben van studenten omdat zij andere vragen stelden. “Een student vroeg: ‘Je vraagt inwoners foto’s te maken van de buitenruimte om zwerfafval te detecteren, maar waarom vraag je ze niet gelijk om het op te ruimen?’. Dat soort eyeopeners zijn waardevol en nemen we mee.”

Weerstand wegnemen

Hoe ga je om met weerstand? Belangrijk is om te achterhalen waar de weerstand uit voorkomt. Zijn collega’s bang om hun werk te verliezen? Of vinden ze het gewoon spannend? Advies: ga in gesprek en leg uit waarom je de nieuwe werkwijze wilt toepassen en wat het oplevert. Eén van de panelleden vertelde: “Ik zei tegen de inspecteurs: waar voeg jij als medewerker het meeste waarde toe? Ik denk niet als je buiten controleert waar het al in orde is. In 80% van de gevallen zijn er geen onregelmatigheden in de buitenruimte. In 20% wel. Met de Camenai-techniek kun je 100% van je tijd besteden aan die 20%, want waar het in orde is, daar hoef je niet naartoe.” 

Tijdens de borrel werd er volop nagepraat.

Duidelijk over je doel

Soms zijn collega’s bang voor het ‘big-brother-is-watching-you’-effect. Kun en mag je de informatie op foto’s ook gebruiken om te verbaliseren, vroegen aanwezigen zich af. Het antwoord is ‘nee’. Allereerst is het onmogelijk, want persoonskenmerken, zoals gezichten en kentekens zijn geblurd en het is ook niet het doel. Het doel is de leefbaarheid versterken en de buitenruimte efficiënter beheren. Stel dat je op de heatmap ziet dat er ergens een terugkerende parkeer- of afvalprobleem is, dan kun je wel vragen aan wijkbeheer of ze daar eens willen kijken en overleggen met bewoners over de situatie.

De meerwaarde van actuele beelden

Met de Camenai-aanpak heb je via het dashboard of je eigen systeem altijd de beschikking over actuele beelden van de buitenruimte. Hoe waardevol is dat voor je organisatie en helpt het mee aan de acceptatie? Het kan niet actueel genoeg, zo bleek uit de antwoorden. Je wilt het liefst zo recent mogelijke beelden, zodat je ook vergelijkingen kunt maken en ervan kunt leren. Let op dat je goed communiceert met je bewoners dat je foto’s maakt en voor welk doel. Anders kunnen daar vragen over komen en je bent het wettelijk verplicht om bewoners hierover in te lichten.

Over één ding was iedereen het eens: datagedreven buitenruimte beheer heeft de toekomst. Het is niet de vraag of, maar hoe je ermee aan de slag gaat in je organisatie. Heb je vragen over grip krijgen op de buitenruimte met behulp van recente beelden en data of wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op of boek direct een demo. Dan spreken we elkaar binnenkort, live of digitaal.

In 80% van de gevallen zijn er geen onregelmatigheden in de buitenruimte. In 20% wel. Met de Camenai-techniek kun je 100% van je tijd besteden aan die 20%.