Privacyverklaring

03 september 2021

Dit is de privacyverklaring van Camenai B.V. (hierna ‘Camenai’). In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de bescherming van je persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving en in lijn met deze Privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Camenai verwerkt gegevens die je aan ons verstrekt en welke mogelijk persoonsgegevens zijn, omdat je:

  • via de website of per e-mail contact met ons zoekt of een informatieverzoek indient; Camenai vraagt en verwerkt dan je gegevens om contact te onderhouden of informatie te verstrekken;
  • werkzaam bent bij een organisatie die een overeenkomst aangaat of heeft met Camenai; Camenai vraagt en verwerkt dan je gegevens om uitoefening te geven aan die overeenkomst en de hieruit voortvloeiende relaties te beheren;
  • solliciteert bij Camenai (rechtstreeks of via een derde partij);

Camenai vraagt en verwerkt je gegevens dan om werving en selectie voor vacatures mogelijk te maken.

Daarnaast worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit verband kan in het bijzonder het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij bijvoorbeeld de werking van de website. Wij trachten deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekking aan derden vindt niet plaats. Hoe wij omgaan met cookies in dit verband lees je onder het kopje Cookies.

Verstrekking aan derden

Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of dit onontbeerlijk is voor de uitvoering van je verzoek of de overeenkomst met Camenai.

Beveiligen en bewaren

Camenai maakt gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, aanpassing of verlies van je persoonsgegevens te voorkomen. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Indien je solliciteert op een vacature bij Camenai, worden je gegevens vertrouwelijk bewaard tijdens de wervings- en selectieprocedure en tot maximaal 4 weken daarna, tenzij je ons toestemming hebt gegeven deze gegevens langer te bewaren.

Rechten

Indien wij je persoonsgegevens verwerken, kun je om inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens vragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Je kunt je daarvoor schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via info@camenai.com of per post via ons contactadres onder aan de pagina.

Indien je een verzoek indient tot inzage, kunnen wij je – om misbruik te voorkomen – vragen om legitimatie. Mochten de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je het niet op prijs stelt door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Om de website goed te laten werken, plaatsen we naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, ook analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken.

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd en aangepast aan de meest recente regelgeving. De meest actuele versie is beschikbaar op deze website.