Zwerfafval-
detectie

Bijgeplaatst afval en gedumpte koelkasten. Zwerfafval waar net is geveegd of op plekken waar de veegwagen niet komt. Met Camenai krijg je grip op rondslingerend afval, kun je beter handhaven en bespaar je tegelijkertijd op kosten. Zo werken we samen aan een schone, veilige en prettige leefomgeving.

Grip op het zwerfafvalprobleem

Zwerfafval is veel gemeenten een doorn in het oog. Het is slecht voor het milieu en het straatbeeld en levert gevaar op voor mens en dier. De druk vanuit inwoners en politiek om de leefomgeving schoon te houden, is groot. Maar bestrijden van zwerfafval is lastig en kostbaar. Met Camenai loop je voor de troepen uit, in plaats van achter de feiten aan.

Data ophalen met camera’s

Camenai helpt je om bijplaatsingen en zwerfafval in kaart te brengen en kostenefficiënt te bestrijden. Om data te verzamelen, plaatsen we samen camera’s op bijvoorbeeld jullie vuilniswagens. Tijdens het rijden maken de camera’s foto’s. Dat gaat allemaal automatisch. De aangeleverde beelden analyseren we met de door ons ontwikkelde algoritmes. We beoordelen de beelden op afwijkingen van de gestelde normen, zoals bijvoorbeeld de CROW beeldlatten.

Doelgericht actie ondernemen

Op het Buitenruimte Dashboard zie je exact waar afval is bijgeplaatst of zwerfafval ligt. Daar kun je vervolgens doelgericht een boa, veegwagen of schoonmaakploeg op afsturen. Aan de hand van de beelden check je eenvoudig of ondernemers (snackbars, restaurants, etc.) waarmee je afspraken maakt over het opruimen van afval, hun afspraken nakomen. Als klant zit je altijd aan de knoppen. Jij bepaalt waar en wat je wilt detecteren. Wij maken het samen met jou mogelijk.

Voordelen voor jou als klant

  • Weten waar zwerfafval ligt
  • Bijplaatsing in kaart brengen
  • Patronen ontdekken
  • Gerichtere inzet van medewerkers en materieel
  • Kostenbesparing
  • Gerichter handhaven
  • Check of ondernemers afspraken nakomen
  • Blije burgers en politici
Bekijk hier alle voorbeelden
Ze benadrukten steeds: fijn als je vragen stelt en meedenkt.
Anna van Berkum, Beleidsadviseur Wijkzaken, gemeente Leeuwarden