CamenAI
grip op de buitenruimte

Zwerfvuil op plekken waar net geveegd is. Wegdek dat beschadigd raakt en een gevaar is voor inwoners en het verkeer. Steeds dezelfde plekken waar het dringen is voor een parkeerplaats, terwijl een paar honderd meter verderop ruimte genoeg is. Mensen die de buitenruimte op een andere manier gaan gebruiken en dus nieuwe eisen stellen. 

De uitdagingen zijn groot. CamenAI geeft jou grip op de buitenruimte. Zodat je problemen kunt ‘opsporen voor ze ontsporen’. Efficiënt met middelen kunt omgaan. En zodat je bent voorbereid en de kansen benut, voor nu en de toekomst. 

Wij helpen organisaties met het uitvoerbaar maken van beleid. De dagelijkse veranderingen brengen wij in kaart zodat u vanuit uw eigen systemen in combinatie met ons platform direct inzicht hebt in de status van uw eigendommen in de openbare ruimte.

Meer informatie

Ziet u mogelijkheden voor uw organisatie met ons platform? Neem contact op via onderstaand contactformulier.

Zo werkt vooruitziend buitenruimtebeheer

CamenAI verbindt de hoogfrequente inwinning van beelden met algoritmes. De beelden verzamelen we met camera’s (ook via smartphones) op voertuigen (de beeldvloot). De algoritmes detecteren onregelmatigheden (detectiedoelen). Samen bepalen we welke beelden nodig zijn. We kunnen elke straat, elke stoep en elk gebied in beeld brengen.

Buitenruimte Dashboard met verschillende modules

Het Buitenruimte Dashboard biedt inzicht en overzicht door onregelmatigheden weer te geven op een kaart en in beeld. Je kunt daardoor gericht en op het optimale moment de (schaarse) middelen inzetten. Jij houdt hierbij de regie en bepaalt zelf wat je wil zien (de detectiedoelen). Ons product biedt nu al de mogelijkheid tot Zwerfvuildetectie, Waterweg Monitoring en Afvoerwater Monitoring. Meerdere modules zijn in ontwikkeling. Of kies voor een Maatwerk module.

 

 

Module Zwerfvuildetectie

Bijgeplaatst afval en gedumpte koelkasten. Zwerfafval waar net is geveegd of op plekken waar de veegwagen niet komt. Met CamenAI krijg je grip op rondslingerend afval, kun je beter handhaven en bespaar je tegelijkertijd op kosten… lees meer

Module Waterweg Monitoring

Veldinspecties zijn tijdrovend en daardoor inefficiënt. Kan dat niet slimmer, zou je denken. Dat kan zeker. Met behulp van jullie data en onze algoritmes kun je het beheer veel efficiënter uitvoeren… lees meer

Module Afvoerwater Monitoring

Hoe voorkom je dat goten ongemerkt verstopt raken door mos, onkruid en bladeren? CamenAI helpt met extra ‘ogen’ in de straat, in de vorm van camera’s. Je ziet precies waar actie nodig is. Zo kun je op het juiste moment ingrijpen en kosten besparen… lees meer

Modules in ontwikkeling

Bij CamenAI zijn we voortdurend aan het innoveren. Afhankelijk van wat de klant wil, ontwikkelen we samen nieuwe toepassingen van onze techniek. De mogelijkheden zijn eindeloos. We gaan graag nieuwe uitdagingen aan… lees meer

CamenAI is hét platform om digitaal beheer in de openbare ruimte mogelijk te maken.