Module Zwerfvuildetectie

Grip op zwerfvuil probleem 

Bijgeplaatst afval en gedumpte koelkasten. Zwerfafval waar net is geveegd of op plekken waar de veegwagen niet komt. Met CamenAI krijg je grip op rondslingerend afval, kun je beter handhaven en bespaar je tegelijkertijd op kosten. Zo werken we samen aan een schone, veilige en prettige leefomgeving.

Zwerfafval is veel gemeenten een doorn in het oog. Het is slecht voor het milieu en het straatbeeld en levert gevaar op voor mens en dier. De druk vanuit inwoners en politiek om de leefomgeving schoon te houden, is groot. Maar bestrijden van zwerfvuil is lastig en kostbaar. Met CamenAI loop je voor de troepen uit, in plaats van achter de feiten aan.

Data ophalen met camera’s

CamenAI helpt je om bijplaatsingen en zwerfafval in kaart te brengen en kostenefficiënt te bestrijden. Om data te verzamelen, plaatsen we samen camera’s op bijvoorbeeld jullie vuilniswagens. Tijdens het rijden maken de camera’s foto’s. Dat gaat allemaal automatisch. De aangeleverde beelden analyseren we met de door ons ontwikkelde algoritmes. We beoordelen de beelden op afwijkingen van de gestelde normen, zoals bijvoorbeeld de CROW beeldlatten.

Doelgericht actie ondernemen

Op het Buitenruimte Dashboard zie je exact waar afval is bijgeplaatst of zwerfvuil ligt. Daar kun je doelgericht een boa, veegwagen en/of schoonmaakploeg op afsturen. Aan de hand van de beelden check je eenvoudig of ondernemers (snackbars, restaurants, etc.) waarmee je afspraken maakt over het opruimen van afval, hun afspraken nakomen. Als klant zit je altijd aan de knoppen. Jij bepaalt waar en wat je wilt detecteren. Wij maken het samen met jou mogelijk.

Voordelen voor jou als klant

  • Weten waar zwerfvuil ligt 

  • Bijplaatsing in kaart brengen

  • Patronen ontdekken

  • Gerichtere inzet van medewerkers en materieel

  • Kostenbesparing

  • Gerichter handhaven

  • Check of ondernemers afspraken nakomen

  • Blije burgers en politici

CamenAI, the next generation of city management 

Find out more

For additional information please get in touch